Home » Rektorzy WY Szych Seminari W Duchownych: Rektorzy WY Szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej by Source Wikipedia
Rektorzy WY Szych Seminari W Duchownych: Rektorzy WY Szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej Source Wikipedia

Rektorzy WY Szych Seminari W Duchownych: Rektorzy WY Szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781232663058
Paperback
40 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 39. Rozdzia?y: Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego Diecezji Koszali?sko-Ko?obrzeskiej, Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego w O?tarzewie, RektorzyMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 39. Rozdzia?y: Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego Diecezji Koszali?sko-Ko?obrzeskiej, Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego w O?tarzewie, Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Rektorzy Wy?szego Seminarium Duchownego w ?odzi, Rektorzy Wy?szego ?l?skiego Seminarium Duchownego, Adam ?migielski, W?adys?aw Mizio?ek, Franciszek Macharski, J zef Kupny, Wiktor Wysocza?ski, Konstantyn Dominik, Stanis?aw Nowak, Tadeusz Goc?owski, Jerzy Stroba, Ferdynand Jacobi, Zbigniew J zef Kraszewski, Wies?aw Mering, Eugeniusz Weron, Marian Subocz, J zef Guzdek, Kazimierz Romaniuk, Franciszek Kilian, Stefan Cichy, J zef Majka, Wac?aw Depo, Stanis?aw Grad, Antoni Liedtke, Grzegorz Ry?, Stanis?aw Semik, Stanis?aw Wierzbica, Jan Zaj?c, Stanis?aw Budzik, Franciszek Jerominek, Stanis?aw Szymecki, Waldemar Irek, Antoni Reginek, Ireneusz P?kalski, Edward Staniek, Adam Lepa, Anatol Nowak, Wies?aw Lechowicz, Jan Krucina, Serafim ?ele?niakowicz, Zdzis?aw Kroplewski, Stanis?aw Rospond, Wac?aw ?ukasz, Franciszek Barda, J zef Roskwitalski, W?odzimierz Jasi?ski, Dariusz Jastrz?b, Antoni Woroniecki, J zef Wr bel, Wiaczes?aw Rafalski, Ignacy ?wirski, Piotr Krupa, Bogus?aw Szpakowski, Janusz Lewandowicz, Karol Koz?owski, Tadeusz Chlipa?a, Roman Sitko, W?adys?aw Lohn, Wilhelm Szymbor, Augustyn Zaraza, Stanis?aw Ma?li?ski, Ro?cis?aw Koz?owski, Jacek Wojciech, Jan Sezonow, Roman Dzwonkowski, J zef Dzioba, Jan Piwowarczyk, J zef Baron, Franciszek Znaniecki, Jerzy Pali?ski, Eugeniusz Florkowski, Kazimierz Gabryel, Jan Krajewski, Eugeniusz Szewc, Marceli ?lepicki, Zygmunt Kulig, Jan Korzonkiewicz, Ireneusz Mroczkowski, Jerzy Tofiluk, Tomasz Skibi?ski, Szymon Hanuszek, Jan Mazanek, Stanis?aw Kur, J zef Morawa, Izydor ?wikli?ski, Aleksander Gendera, Stanis?aw Piotrowski, Tadeusz Krahel, Bogdan Czupryn. Fragment: Adam ?migielski (ur. 24 grudnia 1933 w Przemy?lu, zm. 7 pa?dziernika 2008 w Sosnowcu)...